Zasady prezentowania

Podstawowe sprawy związane z spotkaniami:

  • Planowany czas każdej prezentacji: 45 minut
  • Ilość prezentacji na każdym spotkaniu: 3
  • Prezentacje mają zawierać przydatną wiedzę, nie promocję poszczególnych usług czy firm
  • Prelegenci przesyłają organizatorom projekt swojej prezentacji co najmniej 7 dni przed spotkaniem
  • W przypadku braku przeciwwskazań ze strony prezenterów prezentacje będą udostępniane online